Välkommen till ASLA 2020 i Göteborg!

Registreringen till symposiet har nu stängt.

***

Uppdatering den 3 april 2020:

På grund av coronaviruset kommer ASLA-symposiet inte att hållas på plats i Göteborg utan istället genomföras digitalt

Information om den digitala konferensen och programmet hittar du under program i menyn till höger

Varmt välkomna till ASLA-symposiet!
     Stina och organisationskommittén i Göteborg

***

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 23–24 april 2020 vid Göteborgs universitet.

Temat är Språklig mångfald, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet tre plenarföredrag och ett panelsamtal om Språklig mångfald och samverkan.

Plenartalare

Hanna Sofia Rehnberg, Södertörns högskola, och Zoe Nikolaidou, Södertörns högskola

Titel: Myndigheten som grindvakt, forskarens dilemman och forskningens roll i samhället

***

Jan Svennevig, MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo

Titel: Forebygging av forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere

***

Maria Löfdahl, Institutet för språk och folkminnen, och Johan Järlehed, Göteborgs universitet

Titel: Språkliga hierarkier i Göteborg: en intersektionell och jämförande analys av sverigefinskans och somaliskans synlighet och status

***

Konferensens språk är svenska, danska, norska och engelska.

Viktiga datum 
3 september 2019System för inlämning av abstracts öppnar
1 november 2019 Sista dag för inlämning av abstract – stängd
18 december 2019Besked om antaget abstract
18 december 2020 Registrering öppnar
2324 april 2020ASLA-symposium


Varmt välkommen till ASLA-symposiet 2020 i Göteborg!

Organisationskommitté: Stina Ericsson (ordförande), Anja Allwood, Inga-Lill Grahn, Camilla Grönvall Fransson, Per Holmberg, Johan Järlehed, Susanna Karlsson, Sanna Kraft, Benjamin Lyngfelt, Tommaso Milani, Charlotta Olvegård, Malin Petzell, Tove Rosendal