Föreningen ASLA

ASLA är den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée).

Mer information om föreningen ASLA, tidigare symposier och hur du blir medlem hittar du här.