Skicka in abstract – stängt

Temat för ASLA-symposiet 2020 är Språklig mångfald, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte knyter an till temat är välkomna.

Abstract kan skickas in på något av konferensspråken svenska, danska, norska och engelska.

Abstract (max 250 ord, exklusive titel och referenser) skickas in som pdf-fil senast 1 november via EasyChair-länken nedan. Observera att granskningen kommer att vara anonym, så skriv inte ditt namn i pdf-filen.

Det är inte längre möjligt att skicka in abstract.